Život Václava Havla    
  15289 záznamů
  1936
  VH narozen 5. října v pražské měšťanské rodině, účastné veřejného života první Československé republiky: Otec Václav Maria Havel (1897–1979) byl podnikatelem ve stavebnictví a vybudoval mimo jiné Barrandovské terasy a vilovou čtvrť Barrandov. Na sklonku života sepsal rukopis pamětí, svědectví o společenské atmosféře první republiky. Dědeček Vácslav Havel (1861–1921) postavil pražský palác Lucerna. Strýc Miloš Havel (1899–1968) založil na Barrandově Filmové továrny AB a byl hlavním organizátorem českého filmu třicátých let. Matka Božena Havlová (1913–1970) byla dcerou diplomata Hugo Vavrečky (1880–1952), publikujícího pod pseudonymem Hugo Vavris.
  1938
  Narozen bratr Ivan M. Havel, budoucí kybernetik a filosofující vědec.
  1939–1945
  Během druhé světové války tráví čas mimo Prahu, především na rodinném sídle v jihomoravském Havlově a ve Zlíně.
  14.3.1945
  Havel, Václav > Vavrečková, Josefína
  28.3.1945
  Havel, Václav > Vavrečka, Hugo
  11.1.1946
  Havel, Václav > Vavrečka, Hugo + Vavrečková, Josefína
  20. 1. 1946 - odhad
  Havel, Václav > Vavrečka, Hugo + Vavrečková, Josefína
  24.1.1946
  Havel, Václav > Vavrečka, Hugo + Vavrečková, Josefína
  27.1.1946
  Havel, Václav > Vavrečka, Hugo + Vavrečková, Josefína
  2.2.1946
  Havel, Václav > Vavrečka, Hugo + Vavrečková, Josefína