Osobní údaje
Badatelské údaje
Přihlašovací údaje

Prohlašuji, že jsem se seznámil s následujícími podmínkami a zavazuji se používat zde nalezené údaje pouze ve smyslu uvedeného účelu a neposkytovat je třetím osobám. Beru na vědomí, že veřejné šíření je možné pouze s předchozím souhlasem Knihovny Václava Havla, o.p.s. a s jejím uvedením jako zdroje informace..

Prohlašuji, že jsem si v souladu s příslušnou právní úpravou plně vědom své osobní odpovědnosti za nakládání s informacemi, jež jsem získal nahlížením do archiválií. Prohlašuji, že jsem se seznámil s ustaveními knihovního a badatelského řádu a beru na vědomí, že při porušení povinností mi může být další nahlížení do archiválií odepřeno, případně se vystavuji trestnímu stíhání plynoucímu z porušení autorského zákona. Autorská práva na dílo Václava Havla vyřizuje agentura Dilia (srstka@dilia.cz)..

Podpisem Badatelského listu potvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) Knihovna VH jakožto správce osobních údajů zpracovává na dobu neurčitou mé osobní údaje v oprávněném zájmu za účelem evidence badatelů v archívu Knihovny Václava Havla. Jsem si vědom práva na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Knihovnou a jsem si vědom toho, že pokud tomu nebrání jiné právní předpisy, mám právo na to, aby mé osobní údaje Knihovna jakožto správce přestala zpracovávat. V tomto případě se mohu kdykoliv obrátit na kancelář Knihovny s žádostí o informace (tel. 222 220 112, e-mail: info@vaclavhavel-library.org)..

Knihovna Václava Havla si vyhrazuje právo změny pravidel pro vstup do databáze a nakládání s dokumenty. Badatel bude o případných změnách informován na jím uvedeném emailu.