Texty Václava Havla    
 1986  
16 záznamů
1 2

Návštěva Milana Horáčka v Československu

Odpověď do ankety Harolda Gordona Skillinga

Radok dnes

Cestou k poslednímu

Fejetony Ludvíka Vaculíka

Poznámka k deseti básním Jiřího Kuběny

Daleko od divadla

Zemřel Jaroslav Seifert

Vyjádření k udělení ceny Erasma Rotterdamského

Děkovná řeč za Erasmovu cenu
Proslov k udělení Ceny Erasma Rotterdamského v Rotterdamu 13. listopadu 1986

1 2