Texty Václava Havla    
 1978  
12 záznamů
1 2

Úvodem ke knize Jana Lopatky Předpoklady tvorby

  • Datum vzniku: 1978 - květen
  • Druh dokumentu: Doslov - Předmluva
  • Bibliografie VH

Protest

§202

Nedělíme se na disidenty a ty ostatní
Rozhovor s Václavem Havlem, který dne 31.3. 1978 otiskl vídeňský deník Kurier a později další noviny.

Zpráva o mé účasti na plesu železničářů

§203

Světovému kongresu PEN klubu ve Stockholmu

Moc bezmocných

Informace dostupné veřejnosti

Havel, Václav > Mlynář, Zdeněk

  • Datum vzniku: 18.11.1978
  • Druh dokumentu: Korespondence
1 2