Texty Václava Havla    
 1963  
8 záznamů
1

Černé divadlo jako určitý speciální divadelní útvar…

Josef Čapek

O básnickém pásmu Ludvíka Kundery

Text do katalogu výstavy Jiřího Janečka

Zahradní slavnost
divadelní hra o čtyřech dějstvích

Motýl na anténě
televizní jednoaktová komedie

Anatomie gagu

Radokova práce s herci

1