Texty Václava Havla    
 Doslov - Předmluva  
28 záznamů
1 2 3

Pozdrav účastníkům konference o švédsko-československé solidaritě v letech 1968-1989

 • Datum vzniku: 7.9.2011
 • Druh dokumentu: Doslov - Předmluva
 • Bibliografie VH

Příspěvek edici Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951

 • Datum vzniku: 19.10.2010
 • Druh dokumentu: Doslov - Předmluva
 • Bibliografie VH

Poselství oslavě 20. výročí Výboru dobré vůle a Ceně Olgy Havlové 2010

 • Datum vzniku: 7.6.2010 Praha / Česká republika
 • Druh dokumentu: Doslov - Předmluva
 • Bibliografie VH

Příspěvek do knihy o Josefu Jostenovi

 • Datum vzniku: říjen 2008 Praha / Česká republika
 • Druh dokumentu: Doslov - Předmluva
 • Bibliografie VH

Předmluva sborníku k odškodnění obětí nacismu

 • Datum vzniku: 15.5.2007
 • Druh dokumentu: Doslov - Předmluva
 • Bibliografie VH

Jsme hrdí na svou zemi?

 • Datum vzniku: 30.10.2003 Praha / Česká republika
 • Druh dokumentu: Doslov - Předmluva
 • Bibliografie VH

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla do katalogu Cena Jindřicha Chalupeckého 1990 - 2000 

 • Datum vzniku: 30.7.2000
 • Druh dokumentu: Doslov - Předmluva

Místo rozhovoru s Václavem Havlem: příspěvek do knihy Mileny Nyklové „České rozhovory Jiřího Lederera po dvaceti pěti letech“

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla pro knihu fotografií velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze z roku 1989

 • Datum vzniku: 8.7.1999
 • Druh dokumentu: Doslov - Předmluva

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla ke knize "Politická filozofie", vybraných projevů a článků Jeho Svatosti dalajlamy

 • Datum vzniku: 4.2.1999
 • Druh dokumentu: Doslov - Předmluva
1 2 3