Život Václava Havla    
 1999  
932 záznamů
1 2 3 4 > >>
01.01.1999
ukrajinský deník (písemně) (Ukrajinskyj šlach) published 1999-01-18
Bibliografie VH
1999
<b>zákon ze dne 19. května 1999, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.</b><br>
1999
<b>zákon přijatý dne 29.července 1999, kterým se mění zákon č.85/1996 Sb., o advokacii a zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.</b><br>
1. 1. 1999
Novoroční pozdrav
Místo: Česká televize, Český rozhlas / Praha / Česká republika
Bibliografie VH
1999
Řád T. G. Masaryka PhDr. Přemysl Janýr in memoriam Third Class
Místo: Pražský hrad / Praha / Česká republika
1999
Řád bílého lva B. Margaret Thatcher Civil Division First Class
Místo: Pražský hrad / Praha / Česká republika
1999
Řád bílého lva Francois Mitterrand in memoriam Civil Division First Class
Místo: Pražský hrad / Praha / Česká republika
1999
Řád bílého lva General Klaus Naumann Military Division Third Class
Místo: Pražský hrad / Praha / Česká republika
1999
Řád bílého lva George Bush Civil Division First Class
Místo: Pražský hrad / Praha / Česká republika
1999
Řád bílého lva Helmut Kohl Civil Division First Class
Místo: Pražský hrad / Praha / Česká republika
1 2 3 4 > >>