Život Václava Havla    
 1956    LEDEN  
15 záznamů
1 2
24.1.1956
Havel, Václav > Kuběna, Jiří
8.1.1956
Havel, Václav > Chalupecký, Jindřich
2.1.1956
Havel, Václav > Chalupecký, Jindřich
1956
Poezie Jiřího Koláře
Bibliografie VH
1956–57
Začíná publikovat texty o literatuře a filmu. První veřejné vystoupení na aktivu mladých autorů na Dobříši (1956), kde pronáší kriticky laděný příspěvek. Po řadě neúspěšných pokusů o přijetí na vysokou školu humanitního zaměření studuje na ekonomické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze; při pokusu o přijetí na filmovou fakultu Akademie múzických umění (AMU) je odmítnut.
1956 - jaro
Na okraji jara
Bibliografie VH
1956 - jaro
Prostory a časy
Bibliografie VH
1956 - nedatováno
Havel, Václav > Chalupecký, Jindřich
1956
Havel, Václav > Kuběna, Jiří
1956
Havel, Václav > Kuběna, Jiří
1 2