Život Václava Havla    
 1975    DUBEN  
4 záznamů
1
8. 4. 1975
Dopis Gustávu Husákovi
Bibliografie VH
8. dubna 1975
Píše Otevřený dopis nejvyššímu představiteli čs. komunistů Dr. Gustávu Husákovi, kritickou analýzu „normalizace“, jež ve skutečnosti znamená demoralizaci a ztrátu lidské identity.
24.4.1975
Dopis Andreji Krobovi ke zkoušce Žebrácké opery
Bibliografie VH
29.4.1975
Říkat pravdu má smysl vždycky, za všech okolností
Autorské údaje: Array
Místo: Hrádeček u Trutnova / Trutnov / Československo
Bibliografie VH
1