Krynica 1997/1

Basic Info

 • Record's ID: 60825
 • Event: Audience
 • Document's type: E-Book / Periodical
 • Date of origin: 1997
 • Place of origin: / Belorussia
 • Publisher: Minsk : Krynica
 • ISBN / ISSN: 0234-1387
 • Language: Belorussian
 • Size: 39 str.
 • Content: Obsahuje životopisný medailon Václava Havla (v časopise s. 3-14), hru Václava Havla Audience v běloruském překladu Sjarheje Smatryčenky (v knize s. 3-18, 21-24), pět Antikódů (s. 19-20), úryvek eseje Moc bezmocných (s. 24-31), projev ve francouzské Akademii věd (s. 31-34), projev při převzetí ceny Athinai (s. 34-35) a projev při odhalení pomníku T. G. Masaryka (s. 36-37).
 • Note: Část běloruského časopisu. Sken ve formátu pdf.

Storage

 • Name: Knihovna Václava Havla - digitální archiv
 • Address: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00

Publication contains following Václav Havel's texts

p. 3-18, 21-24: Audience (pod názvem: Aŭdyjencyja) | Bibliography
p. 19-20: Antikódy (Výběr z Antikódů, Pod názvem: Antykody) | Bibliography
p. 24-31: Moc bezmocných (úryvek pod názvem: Sila biassiĺnych) | Bibliography
p. 31-34: Projev ve francouzské Akademii věd (pod názvem: U akademii humanitarnych i palityčnych navuk. Paryž. 27.10.1992) | Bibliography
p. 34-35: Převzetí ceny Athinai 1993 (pod názvem: Pry atrymanni uznaharody Afin) | Bibliography
p. 36-37: Odhalení pomníku Tomáše Garrigua Masaryka (pod názvem: Pry atkrycci pomnika T. G. Masaryku) | Bibliography

We can't publish digital copy of document, we don't have rights for it. You can study the document the after your personal visit in our archive (Ostrovní 13, Prague 1).<br>Contact us please: info@vaclavhavel-library.org.