Πрограмма совещания Политическoго консультативнoго комитета государств-участникoв Варшавскoго Договора / Program setkání Politicko konzultačního výboru členských států Varšavské smlouvy 30. 6. - 1. 7. 1991

Základní informace

 • ID záznamu: 57767
 • Událost: setkání představitelů SSSR, Bulharska, Polska, Rumunska, Maďarska a Československa na politicko poradním výboru Varšavské smlouvy
 • Druh dokumentu: Podklady Kanceláře prezidenta republiky / Program cesty-návštěvy
 • Datum vzniku: 30. 6. - 1. 7. 1991
 • Místo vzniku: Československo
 • Jazyk: rusky
 • Klíčová slova - obsah: Bulharsko / Maďarsko / Polsko / Rumunsko / Sovětský svaz / Zahraniční návštěvy
 • Klíčová slova - osobnosti: Gennadij Janajev / Ion Iliescu / Jan Bielecki / József Antall / Václav Havel / Želju Želev
 • Rozměr: 22 stran

Uložení

 • Název: Knihovna Václava Havla - archiv
 • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Upřesnění umístění: K42 Archiv Lucie Svobodové I.

Související dokumenty