Václav Havel: obywatel kultury

Základní informace

 • ID záznamu: 53992
 • Druh dokumentu: Antologie / Kniha
 • Rok vydání: 2016
 • Místo vzniku: Varšava / Polsko
 • Vydavatel: Varšava : Agora
 • ISBN / ISSN: 978-83-268-2476-0
 • Jazyk: polsky
 • Klíčová slova - obsah: Kultura / Václav Havel - texty 1953-1989 / Václav Havel - texty po 1989
 • Rozměr: 444 stran
 • Obsah: Polský výbor z textů Václava Havla o kultuře a umění.

Autor

 • Václav Havel (autor) / Andrzej Jagodziński (editor) / Piotr Bratkowski (překlad) / Leszek Engelking (překlad) / Piotr Godlewski (překlad) / Joanna Goszczyńska (překlad) / Tomasz Grabiński (překlad) / Jacek Illg (překlad) / Andrzej Jagodziński (překlad) / Zbigniew Machej (překlad) / Jan Stachowski (překlad)

Uložení

 • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Upřesnění umístění: AVH/03 - Eseje a jiné texty
 • Signatura: AVH/03pol2016/O

Publikace obsahuje následující texty Václava Havla

s. 15-18: Autoportrét (pod názvem: Autoportret) | Bibliografie VH
s. 19-33: Dovětek autora ke knize Hry 1970-1976 (pod názvem: Złapać drugi oddech) | Bibliografie VH
s. 34-37: O vaňkovských aktovkách (pod názvem: Waniek to nie Havel) | Bibliografie VH
s. 38-42: Dopis z románu Karla Trinkewitze 1472 kroků (pod názvem: Mój żłobek literacki) | Bibliografie VH
s. 43-50: Daleko od divadla (pod názven: Daleko od teatru) | Bibliografie VH
s. 51-53: Popis mého psacího stolu (pod názvem: Moje biurko) | Bibliografie VH
s. 57-66: O dialektické metafyzice (pod názvem: O dialektyce metafizycznej) | Bibliografie VH
s. 67-84: Poznámky o polovzdělanosti (pod názvem: Rozważania o półinteligencji) | Bibliografie VH
s. 85-89: O konvencích, informaci a kódu (pod názvem: O konwencjach, informacji i kodzie) | Bibliografie VH
s. 90-106: Projev na konferenci Svazu československých spisovatelů (O úhybném myšlení) (Pod názvem: Spadające gzymsy) | Bibliografie VH
s. 107-111: Zpívá celá rodina (pod názvem: Śpiewa cała rodzina) | Bibliografie VH
s. 112-126: Šest poznámek o kultuře (pod názvem: Sceść uwag o kulturze) | Bibliografie VH
s. 127-153: Příběh a totalita (pod názvem: Astma i totalitaryzm) | Bibliografie VH
s. 157-169: Nad prózami Bohumila Hrabala (pod názvem: Wokół prozy Bohumila Hrabala) | Bibliografie VH
s. 170-189: Začarovaný kruh (pod názvem: Zaczarowany krąg) | Bibliografie VH
s. 190-199: Život na vidrholci (pod názvem: Życie na wydmuchowie) | Bibliografie VH
s. 200-205: Thriller (pod názvem: Thriller) | Bibliografie VH
s. 206-211: Výkřik prozření (pod názvem: Krzyk olśnienia) | Bibliografie VH
s. 215-218: Veřejné divadlo snů (pod názvem: Publiczny teatr marzeń) | Bibliografie VH
s. 219-223: KHRK (pod názvem: W.P.K.A.) | Bibliografie VH
s. 224-240: Radokova práce s herci (pod názvem: Praca Alfréda Radoka z aktorami) | Bibliografie VH
s. 241-261: Anatomie gagu (pod názvem: Anatomia gagu) | Bibliografie VH
s. 265-282: Projev na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů (pod názvem: Nie dajmy się zwieść fasadom) | Bibliografie VH
s. 283-291: Pět rozhlasových projevů ze srpna 1968 (pod názvem: Tu wolne radio Liberec!) | Bibliografie VH
s. 292-300: Český úděl? (pod názvem: Czeski los?) | Bibliografie VH
s. 301-308: Proces (pod názvem: Rozprawa) | Bibliografie VH
s. 309-313: Opomíjená generace (pod názvem: Pomijane pokolenie) | Bibliografie VH
s. 314-317: Předání Ceny Juana Lladó (pod názvem: Wszystko jest kultura) | Bibliografie VH
s. 318-321: "ArcadEUropea" (propagační brožura) (pod názvem: Arkady europejskie) | Bibliografie VH
s. 322-324: Předání Ceny nadace Vize 97 Zygmuntu Baumanovi (pod názvem: Czasem myśle, że nauka nie ma sumienia) | Bibliografie VH
s. 325-327: „Byli jsme zbyteční?“ (Mladá fronta Dnes) (pod názvem: Czy byliśmy niepotrzebni?) | Bibliografie VH
s. 331-338: Záchvěvy (básně: Moje ranní dvacítka (Rano moja dwudziestka); Je jarní časné ráno (Jest wczesny wiosenny poranek); Dva dopisy:Li Po, Walt Whitmanovi (Dwa listy: Lidst do Li Po; List do Walta Whitmana); Rada (Rada); Tělo bez duše (Ciało bez duszy)) | Bibliografie VH
s. 335-336: Prostory a časy (báseň: W bezcynności (Zahálka)) | Bibliografie VH
s. 337-338: Na okraji jara (báseň: Leżałem na kanapie, czytając (Ležel jsem na gauči a četl); Otworzyłem okno (Otevřel jsem okno)) | Bibliografie VH
s. 339-340: Byt na nábřeží (pod názvem: Mieszkanie na bulwarze) | Bibliografie VH
s. 341-344: Azimut (pod názvem: Azymut) | Bibliografie VH
s. 345-346: Listář Václava Havla I (pod názvem: Zápiski I) | Bibliografie VH
s. 346--347: Listář Václava Havla II (pod názvem: Zápiski II) | Bibliografie VH
s. 348-353: Pižďuchové (pod názvem: Pięć bajeczek dla małych i dużych) | Bibliografie VH
s. 354-: Antikódy (Výběr z Antikódů) | Bibliografie VH