A szabadság igézete: esszék, publicisztikai írások, beszédek

Základní informace

 • ID záznamu: 39457
 • Druh dokumentu: Kniha
 • Rok vydání: 2012
 • Místo vzniku: Bratislava / Slovensko
 • Vydavatel: Bratislava : Kalligram
 • ISBN / ISSN: 978-80-8101-575-5
 • Jazyk: maďarsky
 • Rozměr: 328 str.
 • Obsah: Kniha je výběrem textů Václava Havla z ediční řady Spisy (Torst, Praha).

Autor

 • Václav Havel (autor) / Adam Michnik (autor předmluvy) / Márton Beke (překlad) / Klára Körtvélyessy (překlad) / László G. Kovács (překlad) / Piroska F. Kováts (překlad) / Tünde Mészáros (překlad) / András Pályi (překlad) / György Varga (překlad)

Uložení

 • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Upřesnění umístění: AVH/03 - Eseje a jiné texty
 • Signatura: AVH/03hun2012/A

Publikace obsahuje následující texty Václava Havla

s. 47-52: Básník dnešní doby (Pod názvem: Korunk költője; překlad: Klára Körtvélyessy) | Bibliografie VH
s. 53-63: Nad prózami Bohumila Hrabala (pod názvem: Bohumil Hrabal elbeszélései; překlad: Klára Körtvélyessy) | Bibliografie VH
s. 64-79: Anatomie gagu (pod názvem: A geg anatómiája; překlad: Klára Körtvélyessy) | Bibliografie VH
s. 80-94: Projev na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů (pod názvem: A csehszlovák írók IV. közgyűlésén elhangzott beszéd) | Bibliografie VH
s. 95-105: Na téma opozice (pod názvem:Az ellenzékről; překlad: Klára Körtvélyessy) | Bibliografie VH
s. 106-113: Český úděl? (pod názvem: Cseh sors?; překlad: Márton Beke) | Bibliografie VH
s. 114-161: Moc bezmocných (pod názvem: A kiszolgáltatottak hatalma; překlad: Piroska F. Kováts) | Bibliografie VH
s. 162-168: Thriller (přel. Tünde Mészáros) | Bibliografie VH
s. 169-177: Příběh a totalita (pod názvem: Történet és totalitás; překlad: Klára Körtvélyessy) | Bibliografie VH
s. 178-179: Projev k demonstrantům (pod názvem: Tisztelt barátaim...Két beszéd a prágai Vencel téren tüntető tömeghez a "báronyos forradalom" napjaiban; překlad: László G. Kovács) | Bibliografie VH
s. 179-180: Projev k demonstrantům (pod názvem: Tisztelt barátaim...Két beszéd a prágai Vencel téren tüntető tömeghez a "báronyos forradalom" napjaiban; překlad: László G. Kovács) | Bibliografie VH
s. 181-186: Dopis Olze č. 5 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga) | Bibliografie VH
s. 186-191: Dopis Olze č. 41 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga) | Bibliografie VH
s. 191-195: Dopis Olze č. 55 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga) | Bibliografie VH
s. 195-200: Dopis Olze č. 70 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga) | Bibliografie VH
s. 200-203: Dopis Olze č. 102 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga) | Bibliografie VH
s. 204-208: Dopis Olze č. 108 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga) | Bibliografie VH
s. 208-213: Dopis Olze č. 142 (pod názvem: Levelek Olgához; překlad: György Varga) | Bibliografie VH
s. 214-227: Výročí únorového převratu 1948 (pod názvem: Ma süt a nap; překlad: Tünde Mészáros) | Bibliografie VH
s. 228-231: Projev na shromáždění slovenských a maďarských občanů (pod názvem: Van egy ötletem...; překlad: Tünde Mészáros ) | Bibliografie VH
s. 232-238: Zahájení Salcburského festivalu (pod názvem: Az igazság megszabadít a félelemtől; překlad: Klára Körtvélyessy) | Bibliografie VH
s. 239-250: Konference o nenávisti (pod názvem: A gyűlölet természetrajza; překlad: Klára Körtvélyessy) | Bibliografie VH
s. 251-262: Letní přemítání (úryvek; pod názvem: Nyáridei töprengések; překlad: Márton Beke) | Bibliografie VH
s. 263-269: Projev ve francouzské Akademii věd (pod názvem: Godot sose jön meg; překlad: Tünde Mészáros) | Bibliografie VH
s. 270-273: Projev k občanům po složení prezidentského slibu (pod názvem: Ígérm önöknek...; překlad: László G. Kovács) | Bibliografie VH
s. 274-281: Spoluodpovědnost Západu (pod názvem: A Nyugat felelőssége; překlad: Tünde Mészáros) | Bibliografie VH
s. 282-284: Poselství k Mezinárodnímu dni divadla (pod názvem: A Színházi Világnapon; překlad: László G. Kovács) | Bibliografie VH
s. 285-289: Zahájení Světového kongresu PEN klubu (pod názvem: Függetlenség vagy felelősségvállalás; překlad: László G. Kovács) | Bibliografie VH
s. 290-294: Státní svátek České republiky (pod názvem: Rajtunk múlik...; překlad: Tünde Mészáros) | Bibliografie VH
s. 295-302: Novoroční projev (pod názvem: Kedves polgártársak...; překlad: László G. Kovács) | Bibliografie VH
s. 303-305: „Byli jsme zbyteční?“ (Mladá fronta Dnes) (pod názvem: Fölöslegesek voltunk?; překlad: László G. Kovács) | Bibliografie VH
s. 306-311: Převzetí Německé národní ceny (pod názvem: Nem vesztettem, s nem si győztem; překlad: László G. Kovács) | Bibliografie VH
s. 312-321: Konference firmy UPS / Longitudes 04 na téma „Living in a Synchronized Global Economy“ (pod názvem: Globális kenőmájas; překlad: László G. Kovács) | Bibliografie VH