Performances in German of Havel´s plays, listed by play, date, city and theatre

Základní informace

  • ID záznamu: 33259
  • Druh dokumentu: Dramatický text / Rozhlasová hra / Seznam
  • Datum vzniku: 1986
  • Jazyk: německy
  • Klíčová slova - obsah: Audience / Chyba / divadelní hra Zahradní slavnost / Horský hotel / Protest / Vernisáž / Vyrozumění / Žebrácká opera

Uložení

  • Název: Hoover Institution
  • Adresa: Stanford, California, U.S.
  • Upřesnění umístění: Josef Škvorecký, 34