Wiener Zeitung 1976/?, str.?: Prager Paßamt gab keine Antwort. Vaclav Havel rechnet nicht damit, zur Uraufführung siner beiden neuen Stücke nach Wien reisen zu dürfen

Základní informace

  • ID záznamu: 20942
  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Datum vzniku: 5. 10. 1976
  • Jazyk: německy
  • Klíčová slova - obsah: Akademietheater / Audience / divadelní hra / premiéra

Uložení

Exemplář 1

  • Název: vlastnictví Dagmar Havlové

Exemplář 2

  • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
  • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
  • Upřesnění umístění: K39