Spisy IV. Eseje a jiné text z let 1970-1989, Dálkový výslech

Základní informace

 • ID záznamu: 14
 • Druh dokumentu: Kniha
 • Rok vydání: 1999
 • Vydavatel: Praha : Torst
 • ISBN / ISSN: 80-7215-090-1
 • Jazyk: česky

Autor

 • Václav Havel (autor) / Jan Šulc (editor)

Uložení

 • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Upřesnění umístění: AVH/10 - Spisy
 • Signatura: AVH/10Sp4

Publikace obsahuje následující texty Václava Havla

s. 7-60: Komentář ke hře Spiklenci | Bibliografie VH
s. 10ř58-1031: Dopis Miloši Rejchrtovi a Janu Dusovi | Bibliografie VH
s. 61-66: Pižďuchové | Bibliografie VH
s. 67-108: Dopis Gustávu Husákovi | Bibliografie VH
s. 1004-1038: O Asanaci | Bibliografie VH
s. 1039-1043: Důvody ke skepsi a zdroje naděje | Bibliografie VH
s. 1044-1046: Dvě poznámky k Milionovému jeepu Jana Nováka | Bibliografie VH
s. 1048-1055: Na premiéře | Bibliografie VH
s. 1056-1057: Za Pavlem Wonkou | Bibliografie VH
s. 1066-1067: Za Jiřím Theinerem | Bibliografie VH
s. 1062-1065: Šifra socialismus | Bibliografie VH
s. 1068-1070: Popis mého psacího stolu | Bibliografie VH
s. 1076-1081: Opomíjená generace | Bibliografie VH
s. 1071-1075: Břemeno 21. srpna | Bibliografie VH
s. 1082-1085: Pozdrav k oslavě 70. výročí vzniku Československa | Bibliografie VH
s. 1086-1089: Dopis předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi | Bibliografie VH
s. 109-113: Zpívá celá rodina | Bibliografie VH
s. 1095-1099: Vyložené karty | Bibliografie VH
s. 1090-1094: Dopis prezidentu Mitterrandovi | Bibliografie VH
s. 1109-1110: Znovu o anonymním dopisu z 9. ledna | Bibliografie VH
s. 1106-1108: Rozhlasová výzva | Bibliografie VH
s. 1100-1102: Projev na nezávislé manifestaci v Praze | Bibliografie VH
s. 1103-1105: Pravda a perzekuce | Bibliografie VH
s. 1114-1117: Závěrečná řeč před Obvodním soudem pro Prahu 3 | Bibliografie VH
s. 1113: Vzkaz z vězení | Bibliografie VH
s. 1111-1112: Svědectví o manifestaci 15. ledna | Bibliografie VH
s. 1118-1120: Závěrečná řeč na Městském soudu v Praze | Bibliografie VH
s. 1128-1143: Slovo o slovu | Bibliografie VH
s. 1123-1127: Testovací terén | Bibliografie VH
s. 1121-1122: Po návratu | Bibliografie VH
s. 114-124: Fakta o představení Žebrácké opery | Bibliografie VH
s. 1147-1151: Dopis kongresu kanadského PEN klubu | Bibliografie VH
s. 1143-1146: Vyjádření k výročí srpnové intervence roku 1968 | Bibliografie VH
s. 1152-1153: Dopis Tadeuszi Mazowieckému a Imre Poszgayovi | Bibliografie VH
s. 1154-1159: Hodina mezi zkrachovancem a politikem | Bibliografie VH
s. 1162-1163: Projev k demonstrantům | Bibliografie VH
s. 1160-1161: Projev k demonstrantům | Bibliografie VH
s. 1167-1170: Provolání KC OF a KV VPN o společenské situaci po rekonstrukci federální vlády | Bibliografie VH
s. 1164-1166: Projev k demonstrantům | Bibliografie VH
s. 1171-1172: Prohlášení KC OF a KV VPN k vystoupení předsedy federální vlády Ladislava Adamce | Bibliografie VH
s. 1178-1188: Projev k občanům před volbou prezidenta republiky | Bibliografie VH
s. 1173-1176: Projev k demonstrantům | Bibliografie VH
s. 1177: Goodbye samizdat | Bibliografie VH
s. 125-130: Alfréd Radok. Nekrolog | Bibliografie VH
s. 1252-1253: Dopis Samuelu Beckettovi | Bibliografie VH
s. 131-134: Pohledy 1 | Bibliografie VH
s. 135-142: Proces | Bibliografie VH
s. 143-158: Dovětek autora ke knize Hry 1970-1976 | Bibliografie VH
s. 159-170: Redakci Práce | Bibliografie VH
s. 171-176: Poslední rozhovor | Bibliografie VH
s. 177-181: Závěrečné slovo | Bibliografie VH
s. 182-190: §202 | Bibliografie VH
s. 191-205: Zpráva o mé účasti na plesu železničářů | Bibliografie VH
s. 206-214: §203 | Bibliografie VH
s. 215-220: Úvodem ke knize Jana Lopatky Předpoklady tvorby | Bibliografie VH
s. 221-223: Světovému kongresu PEN klubu ve Stockholmu | Bibliografie VH
s. 224-330: Moc bezmocných | Bibliografie VH
s. 331-334: Dopis Alexandru Klimentovi | Bibliografie VH
s. 335-344: První zpráva o mém domácím vězení | Bibliografie VH
s. 345-349: Milý pane Ludvíku | Bibliografie VH
s. 350-357: Milý pane Pitharte | Bibliografie VH
s. 358-362: Rudolfu Kirchschlägrovi | Bibliografie VH
s. 363-374: Druhá zpráva o mém domácím vězení | Bibliografie VH
s. 375-388: Vlastní obhajoba | Bibliografie VH
s. 389-393: Závěrečná řeč | Bibliografie VH
s. 394-396: Daj to sem! | Bibliografie VH
s. 397-398: Úvodem k holandskému vydání hry Pavla Landovského Objížďka | Bibliografie VH
s. 399-401: Poznámka k inscenaci hry Vyrozumění | Bibliografie VH
s. 402-417: Odpovědnost jako osud | Bibliografie VH
s. 418-445: Politika a svědomí | Bibliografie VH
s. 446-452: Hovězí porážka | Bibliografie VH
s. 453-455: Žaloba na Škvoreckého | Bibliografie VH
s. 456-457: Dopis mírovému kongresu | Bibliografie VH
s. 458-469: Život na vidrholci | Bibliografie VH
s. 470-474: Ediční poznámka ke sborníku Přirozený svět jako politický problém | Bibliografie VH
s. 475-491: Šest poznámek o kultuře | Bibliografie VH
s. 492-494: Odpověď na pozvání k diskusi o mírovém hnutí | Bibliografie VH
s. 495-497: Dopis Jaroslavu Seifertovi | Bibliografie VH
s. 497-505: Poznámky ke hře Largo desolato | Bibliografie VH
s. 506-512: Thriller | Bibliografie VH
s. 513-514: Odpověď na pozvání k mezinárodnímu kolokviu | Bibliografie VH
s. 515-518: Odpověď do ankety Lenky Procházkové | Bibliografie VH
s. 519-522: Dovětek autora ke knize Ztížené možnosti | Bibliografie VH
s. 523-561: Anatomie jedné zdrženlivosti | Bibliografie VH
s. 562-567: Odpověď do ankety pro Evropské kulturní fórum | Bibliografie VH
s. 568-573: Předmluva k filozofickému sborníku Hostina | Bibliografie VH
s. 574-575: Otevřený dopis Mezinárodním dnům svobod a lidských práv | Bibliografie VH
s. 576: Otevřený dopis generálu Wojciechu Jaruzelskému | Bibliografie VH
s. 577-581: O vaňkovských aktovkách | Bibliografie VH
s. 582-583: Dopis mírovému shromáždění v Hannoveru | Bibliografie VH
s. 584: O časopisu Obrys | Bibliografie VH
s. 585-590: Výkřik prozření | Bibliografie VH
s. 591-600: Odpověď mladým křesťanům | Bibliografie VH
s. 601-605: Dopis z románu Karla Trinkewitze 1472 kroků | Bibliografie VH
s. 606-608: Zemřel Jaroslav Seifert | Bibliografie VH
s. 609-611: Návštěva Milana Horáčka v Československu | Bibliografie VH
s. 612: Vyjádření k udělení ceny Erasma Rotterdamského | Bibliografie VH
s. 613-622: Děkovná řeč za Erasmovu cenu | Bibliografie VH
s. 623-629: Dvě poznámky o Chartě 77 | Bibliografie VH
s. 630-634: Fejetony Ludvíka Vaculíka | Bibliografie VH
s. 635-643: Daleko od divadla | Bibliografie VH
s. 644-649: Odpověď do ankety Harolda Gordona Skillinga | Bibliografie VH
s. 650-660: Radok dnes | Bibliografie VH
s. 661-663: Poznámka k deseti básním Jiřího Kuběny | Bibliografie VH
s. 664-686: O smyslu Charty 77 | Bibliografie VH
s. 687-694: Dopis Milanu Uhdemu | Bibliografie VH
s. 695-697: Cestou k poslednímu | Bibliografie VH
s. 699-917: Dálkový výslech | Bibliografie VH
s. 918-920: Pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče | Bibliografie VH
s. 921-925: Přítelkyně Evy Kantůrkové | Bibliografie VH
s. 926-930: Pavel z Teplic | Bibliografie VH
s. 931-959: Příběh a totalita | Bibliografie VH
s. 960-963: Setkání s Gorbačovem | Bibliografie VH
s. 964-965: Co lze a co nelze očekávat od těchto Lidových novin | Bibliografie VH
s. 966-976: Fraška, reformovatelnost a budoucnost světa | Bibliografie VH
s. 977-980: Dopis vídeňské konferenci | Bibliografie VH
s. 981-988: O jedné otázce | Bibliografie VH
s. 989-991: Noviny jako škola | Bibliografie VH
s. 992-1003: Přemýšlení o Františkovi K. | Bibliografie VH

Související dokumenty