Spisy VI. Projevy z let 1990-1992. Letní přemítání

Základní informace

 • ID záznamu: 12
 • Druh dokumentu: Kniha
 • Rok vydání: 1999
 • Vydavatel: Praha : Torst
 • ISBN / ISSN: 80-7215-092-8
 • Jazyk: česky

Autor

 • Václav Havel (autor) / Jan Zelenka (editor)

Uložení

 • Název: Knihovna Václava Havla - knihovna
 • Adresa: Ostrovní 13, Praha 1, 110 00
 • Upřesnění umístění: AVH/10 - Spisy
 • Signatura: AVH/10Sp6

Publikace obsahuje následující texty Václava Havla

s. 9-19: Novoroční projev | Bibliografie VH
s. 20-24: Jmenování rektorů | Bibliografie VH
s. 25-43: Projev ve Federálním shromáždění | Bibliografie VH
s. 44-53: Projev v polském Sejmu a Senátu | Bibliografie VH
s. 54-58: Projev ke krajanům | Bibliografie VH
s. 59-72: Projev pro obě sněmovny Kongresu USA | Bibliografie VH
s. 59-72: Projev pro obě sněmovny Kongresu USA | Bibliografie VH
s. 70-73: Projev ve Federálním shromáždění | Bibliografie VH
s. 73-89: Výročí únorového převratu 1948 | Bibliografie VH
s. 90-93: Výročí narození T. G. Masaryka | Bibliografie VH
s. 94-103: Návštěva prezidenta SRN Richarda von Weizsäckera | Bibliografie VH
s. 104-115: Setkání představitelů Polska, Československa a Maďarska | Bibliografie VH
s. 108-110: Jmenování soudců Ústavního soudu | Bibliografie VH
s. 116-117: Přivítání Jana Pavla II. na letišti | Bibliografie VH
s. 118-120: Setkání Jana Pavla II. s představiteli kultury | Bibliografie VH
s. 121-125: Převzetí čestného doktorátu Hebrejské univerzity | Bibliografie VH
s. 126-128: Výročí úmrtí M. R. Štefánika | Bibliografie VH
s. 129-131: Výročí konce II. světové války | Bibliografie VH
s. 132-136: Projev ve Federálním shromáždění | Bibliografie VH
s. 137-157: Projev v Parlamentním shromáždění Rady Evropy | Bibliografie VH
s. 150-158: Novoroční projev | Bibliografie VH
s. 158-160: Výročí 17. listopadu 1989 | Bibliografie VH
s. 161-164: Převzetí čestného doktorátu Palackého univerzity | Bibliografie VH
s. 165-168: Převzetí čestného doktorátu Univerzity Karlovy | Bibliografie VH
s. 169-173: Projev na shromáždění slovenských a maďarských občanů | Bibliografie VH
s. 172-184: Novoroční projev | Bibliografie VH
s. 174-179: Projev na shromáždění bratislavských občanů | Bibliografie VH
s. 180-185: Projev k občanům na mítinku Občanského fóra před volbami | Bibliografie VH
s. 229-238: Zahájení Salcburského festivalu | Bibliografie VH
s. 234-248: Výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavského paktu | Bibliografie VH
s. 239-233: 1. světový romský festival | Bibliografie VH
s. 249-263: Konference o nenávisti | Bibliografie VH
s. 264-266: Výročí Slovenského národního povstání | Bibliografie VH
s. 267-282: Projev ve Federálním shromáždění | Bibliografie VH
s. 283-285: Světový summit dětí | Bibliografie VH
s. 286-291: Státní svátek ČSFR | Bibliografie VH
s. 292-296: Převzetí čestného doktorátu Univerzity Komenského | Bibliografie VH
s. 297-301: Výročí 17. listopadu a návštěva prezidenta USA George Bushe | Bibliografie VH
s. 302-310: Projev na summitu KBSE | Bibliografie VH
s. 311-319: Projev ve Federálním shromáždění | Bibliografie VH
s. 332-336: Projev ke slovenskému národu | Bibliografie VH
s. 337-340: Setkání s představiteli Východního vojenského okruhu | Bibliografie VH
s. 341-352: Rada ministrů NATO | Bibliografie VH
s. 353-359: Převzetí Ceny Karla Velikého | Bibliografie VH
s. 360-367: Převzetí Sonningovy ceny | Bibliografie VH
s. 368-382: Shromáždění o evropské konfederaci | Bibliografie VH
s. 383-552: Konference "Životní prostředí pro Evropu" | Bibliografie VH
s. 391-549: Letní přemítání | Bibliografie VH
s. 553-556: Oslavy Slovenského národního povstání | Bibliografie VH
s. 557-561: Konference UNESCO "Kultura a demokracie" | Bibliografie VH
s. 562-563: 150. výročí narození Antonína Dvořáka | Bibliografie VH
s. 564-570: Vystoupení ve Federálním shromáždění | Bibliografie VH
s. 571-573: Koncert k uctění památky Židů umučených v koncentračních táborech | Bibliografie VH
s. 574-578: Převzetí Zlaté medaile Kalifornské univerzity | Bibliografie VH
s. 579-585: Převzetí čestného doktorátu New York University | Bibliografie VH
s. 586-588: Státní svátek ČSFR | Bibliografie VH
s. 589-593: Projev k občanům ČSFR | Bibliografie VH
s. 594-597: Manifestace na podporu "Výzvy občanů" | Bibliografie VH
s. 598-616: Vystoupení ve Federálním shromáždění | Bibliografie VH
s. 632-639: Zasedání Rady ministrů zahraničí zemí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě | Bibliografie VH
s. 642-651: Světové ekonomické fórum | Bibliografie VH
s. 652-657: Večeře na počest německého kancléře Helmuta Kohla | Bibliografie VH
s. 658-662: Konference "Odkaz J. A. Komenského a výchova člověka pro 21. století" | Bibliografie VH
s. 663-686: Vystoupení ve Federálním shromáždění | Bibliografie VH
s. 687-696: Projev k japonským intelektuálům | Bibliografie VH
s. 697-701: Státní svátek ČSFR | Bibliografie VH
s. 702-709: Projev k občanům před začátkem předvolební kampaně | Bibliografie VH
s. 710-713: Světový kongres novinářů a vydavatelů tisku | Bibliografie VH
s. 714-718: Projev k občanům po ukončení předvolební kampaně | Bibliografie VH
s. 719-720: 50. výročí vyhlazení Lidic | Bibliografie VH
s. 721-729: Vystoupení ve Federálním shromáždění | Bibliografie VH
s. 730-736: Vrcholná schůzka Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě | Bibliografie VH
s. 737-739: Abdikační projev | Bibliografie VH

Související dokumenty