Život Václava Havla    
 1999    LEDEN    Prezident 1989–2011  
1 záznamů
1
1999
V pražském nakladatelství Torst vydává své souborné Spisy, zahrnující dramatickou, filosofickou, literární i publicistickou tvorbu.
1