Život Václava Havla    
 1951    Životopis    LEDEN  
1 záznamů
1
1951
Nastupuje do práce jako chemický laborant.
1