Život Václava Havla    
 1939    Životopis  
1 záznamů
1
1939–1945
Během druhé světové války pobývá rodina mimo Prahu, především ve venkovském sídle v jihomoravském Havlově a ve Zlíně.
1