Život Václava Havla    
 Životopis    1999    LEDEN  
1 záznamů
1
1999
V pražském nakladatelství Torst vydává své souborné Spisy, zahrnující dramatickou, filosofickou, literární i publicistickou tvorbu.
1