Život Václava Havla    
 Životopis  
88 záznamů
1 2 3 4 5 > >>
1936
VH narozen 5. října v pražské měšťanské rodině, účastné veřejného života první Československé republiky: Otec Václav Maria Havel (1897–1979) byl podnikatelem ve stavebnictví a vybudoval mimo jiné Barrandovské terasy a vilovou čtvrť Barrandov. Na sklonku života sepsal rukopis pamětí, svědectví o společenské atmosféře první republiky. Dědeček Vácslav Havel (1861–1921) postavil pražský palác Lucerna. Strýc Miloš Havel (1899–1968) založil na Barrandově Filmové továrny AB a byl hlavním organizátorem českého filmu třicátých let. Matka Božena Havlová (1913–1970) byla dcerou diplomata Hugo Vavrečky (1880–1952), publikujícího pod pseudonymem Hugo Vavris.
1938
Narozen bratr Ivan M. Havel, budoucí kybernetik a filosofující vědec.
1939–1945
Během druhé světové války tráví čas mimo Prahu, především na rodinném sídle v jihomoravském Havlově a ve Zlíně.
1948
Po komunistickém puči začíná perzekuce rodiny, zabavování majetku a stíhání jednotlivých členů. Strýc Miloš odchází do emigrace.
1951
Nastupuje do práce jako chemický laborant.
1952
Zakládá neoficiální literární a uměleckou skupinu Šestatřicátníci, členy postupně Jiří Kuběna, Josef Topol, Věra Linhartová, Viola Fischerová, Jan Zábrana a další významní tvůrci české literatury druhé poloviny 20. století. VH postupně navazuje kontakty s dalšími okruhy a osobnostmi „jiné“, komunisty nepodporované kultury (Jaroslav Seifert, Vladimír Holan a další). Vznikají čtyři rukopisné básnické sbírky, literární úvahy a kritiky.
1956–57
Pokouší se získat pro skupinu Šestatřicátníků prostor v „povolené“ literatuře.
1957
Není z politických důvodů přijat ke studiu na FAMU a musí nastoupit vojenskou službu.
1957–59
Vojna. Se spoluvojákem Karlem Bryndou píše napůl z legrace divadelní hru z vojenského prostředí Život před sebou. Věnovat se „svazácké kulturní tvořivosti“ a účastnit se soutěží je příjemnější než trávit čas na cvičení. V závěru služby se hlásí na AMU, opět bez úspěchu.
1959
Na přímluvu herce Jana Wericha nastupuje jako jevištní technik v Divadle ABC. Pod vlivem této práce se rozhoduje „jít k divadlu“.
1 2 3 4 5 > >>