Život Václava Havla    
 1951    Rodina | 1936–1959  
1 záznamů
1
1951
Nastupuje do práce jako chemický laborant.
1