Život Václava Havla    
 Životopis    1979  
4 záznamů
1
1979–83
Ve vazbě dostává nabídku k ročnímu pobytu v New Yorku, jinými slovy nabídku k emigraci. VH odmítá, nebudou-li propuštěni ostatní političtí vězni, a vzdává se tak možnosti vyhnout se vězení. Z vězení pak píše dopisy manželce, které promění v cyklus filosofických esejí o etice a odpovědnosti a o vztahu k bohu. Jeho přátelé z nich sestaví knihu Dopisy Olze, která bude přijata coby hlavní myslitelské dílo VH a brzy přeložena do řady světových jazyků.
22. července 1979
Umírá otec Václav M. Havel.
27.9.1979
Pohřeb Václava M. Havla
Místo: Velká smuteční síň Praha-Strašnice / Praha / Československo
říjen 1979
Proces se členy VONSu. VH odsouzen na čtyři a půl roku nepodmíněně za podvracení republiky, k podobným trestům odsouzeni aktivisté VONSu Petr Uhl, Jiří Dienstbier, Otta Bednářová, Václav Benda, Dana Němcová a další.
1