Život Václava Havla    
 Životopis    1968  
7 záznamů
1
1968
Během událostí tzv. pražského jara patří VH k těm, kteří chtějí více než jen reformovat komunismus. Přes střízlivý odstup od rozjitřených, revoltujících nálad společnosti, energicky pokračuje v zápasu o existenci pozastaveného kritického časopisu Tvář, zapojuje se do reforem ve Svazu spisovatelů, spoluzakládá Kruh nezávislých spisovatelů, stává se předsedou Koordinačního centra nezávislých organizací, sdružujícího rodící se opoziční síly, především KAN, svaz bývalých politických vězňů K231 a sociální demokracii. Kromě toho píše do Literárních listů článek Na téma opozice, v němž navrhuje fakticky zrušit mocenský monopol komunistické strany.
25. února 1968
V Mnichově umírá strýc Miloš Havel.
1968
Premiéra hry Ztížená možnost soustředění, založené na motivu umělé inteligence, karikující „robotizaci“ lidské existence.
1968
Jarní pobyt v USA, kde se účastní premiéry Vyrozumění v New Yorku, kontaktuje se s čs. intelektuálním exilem, navazuje na americkou orientaci svého otce a je inspirován americkou kulturou šedesátých let (hudba, hnutí za lidská práva, hippies). Brzy po návratu se vydává na cestu po západní Evropě.
15.04.1968 – 15.04.1968
Jarní pobyt v USA.
Místo: USA
1968
V létě 1968 (ještě před srpnovou invazí) odchází z vlastního rozhodnutí z místa dramaturga Divadla Na zábradlí. Stává se spisovatelem na volné noze.
srpen 1968
Dramatické dny srpnové okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy zastihují VH v severočeském Liberci. Intenzivně se zapojuje do občanského odboje a píše pro vysílání Československého rozhlasu sérii prohlášení o potřebě a možných formách odporu proti okupaci. V rozhlase je čte jeho přítel herec Jan Tříska.
1