Život Václava Havla    
 Životopis    1966    ÚNOR  
1 záznamů
1
1966
Absolvuje dálkové studium DAMU, obor dramaturgie. Obsah diplomové práce tvoří vlastní hra Eduard (později uvedena jako Ztížená možnost soustředění) a její teoretický rozbor.
1