Život Václava Havla    
 Životopis    1957  
1 záznamů
1
1957
Nastupuje dvouletou základní vojenskou službu.
1