Život Václava Havla    
 Životopis    1951    LEDEN  
1 záznamů
1
1951
Nastupuje do práce jako chemický laborant.
1