Život Václava Havla    
 Prezident 1989–2011  
34 záznamů
1 2 3 4
listopad 1989
Po násilném potlačení studentské manifestace spontánně vzniká Občanské fórum s cílem dosáhnout dialogu s mocí. VH se stává vůdčí osobností a ústředním symbolem nenásilného svržení komunistického režimu v Československu a přechodu od totality k demokracii, kterému se začne říkat „sametová revoluce“.
29. prosince 1989
Zvolen prezidentem Československé socialistické republiky.
1. ledna 1990
Pronáší svůj první novoroční projev s proslulou větou „Naše země nevzkvétá“.
21. února 1990
Vystupuje před oběma komorami Kongresu Spojených států. Během následujících let pronese stovky dalších projevů při státních návštěvách, převzetích cen a čestných doktorátů nebo návštěvách vrcholných organizací křížem krážem po celé Zemi. Na rozdíl od jiných prezidentů si projevy píše sám. Veškeré úsilí, vliv a renomé věnuje obnově demokracie a občanských svobod a návratu země do společenství demokratických států. Má zásadní podíl na těsnější spolupráci středoevropských zemí při zapojování do západních bezpečnostních struktur a na rozpuštění Varšavské smlouvy.
9. dubna 1990
Setkání představitelů Československa, Maďarska a Polska. Bratislavská schůzka, kterou VH inicioval, se stane zárodkem úzké spolupráce středoevropských zemí, později nazvané Visegrádská trojka (po rozdělení Československa Visegrádská čtyřka).
Místo: Bratislava / Československo
5. července 1990
Plní svůj prezidentský slib přivést zemi ke svobodným volbám, po nichž byl znovuzvolen prezidentem státu, který byl mezitím přejmenován na Českou a Slovenskou Federativní Republiku.
1990–1992
Po dvaceti letech cenzury se česká a slovenská veřejnost může seznámit s jeho literárním dílem. Divadla opět uvádějí jeho hry, vycházejí knihy esejů, článků a projevů. VH je většinou společnosti vnímán jako morální autorita. Jeho manželka Olga zakládá Výbor dobré vůle, jednu z prvních charitativních organizací v zemi. <b>POLITICS</b><br>Admiration for VH and for the non-violent transfer of power in Czechoslovakia means unprecedented international respect for the country. Havel serves as a password to gain access to all prominent figures and institutions around the globe. The most distinguished foreign visitors come to Prague Castle. Czech and Slovak societies undergo unparalleled transformation in all areas of life; the foundations of a democratic state are laid anew and the country reverts from totalitarianism to freedom and market economy.<br><b>PRAGUE CASTLE</b><br>VH and with his associates endeavour to open up and regenerate Prague Castle, the historic seat of Czech monarchs and presidents. Many years' restoration works are started as well as the revitalization of its gardens. A series of highly praised exhibitions are held.
21. března 1991
Je prvním prezidentem země za bývalou železnou oponou, který pronáší projev v bruselském sídle Severoatlantické aliance.
Místo: Štrasburk / Francie
1. července 1991
Jako nejvyšší činitel předsednické země oznamuje v Praze zrušení Varšavské smlouvy, vojenského bloku sovětské hegemonie ve střední a východní Evropě.
1991
Vychází kniha úvah VH o vývoji demokracie v Československu i ve světě s názvem Letní přemítání. Jedním z témat knihy je i starost o uchování společného státu Čechů a Slováků.
1 2 3 4