Korespondence    
 Archiv Jaroslavy Dutkové  
30 záznamů
1 2 3

Freimannová, Anna > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Anna Freimanová (autor)
 • Datum vzniku: 8. 7. 1997
 • ID záznamu: 10345

Havel, Václav > Stapleton, Craig

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [2003-2011]
 • ID záznamu: 10346

Havel, Václav > Dutková, Jaroslava

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [1998]
 • ID záznamu: 10367

Havel, Václav > Topol, Filip

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., říjen 1999
 • ID záznamu: 10384

Dutková, Jaroslava > Dutková, Dora

 • Druh dokumentu: Poznámky / Korespondence
 • Autor: Jaroslava Dutková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [1998]
 • ID záznamu: 10342

Božovská, Marcela > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marcela Božovská (autor)
 • Datum vzniku: 1. 12. 1999
 • ID záznamu: 10301

Havel, Václav > Dostál, Pavel

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 30. 5. 2002
 • ID záznamu: 10351

Havel, Václav > Dutková, Jaroslava

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 26. 12. 2005
 • ID záznamu: 10375

Havel, Václav > Gates, Bill

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [březen-květen 2003]
 • ID záznamu: 10378

Havel, Václav > Pospíšilová, Jana

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 21. 3. 2000
 • ID záznamu: 10382
1 2 3