Korespondence    
 slovensky  
52 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Houdek, Vladimír > Škvorecký, Josef + Salivarová, Zdena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Vladimír Houdek (autor)
 • Datum vzniku: 17. 5. 1971
 • ID záznamu: 33382

Ponická, Hana > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Hana Ponická (autor)
 • Datum vzniku: 6. 1. 1990
 • ID záznamu: 6835

Porubjak, Martin > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Martin Porubjak (autor)
 • Datum vzniku: 27. 12. 1995
 • ID záznamu: 6840

Ale snad i pro toto jsme žili, ne?. Výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou. 1985-1989

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Martin Bútora (autor) / Zora Bútorová (autor) / Alena Miltová (autor) / Miloslav Petrusek (autor)
 • Datum vzniku: 1.1.2016
 • ID záznamu: 53809

Ponická, Hana > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Hana Ponická (autor)
 • Datum vzniku: 6. 12. 1996
 • ID záznamu: 6838

Janoušek, ? > Freimanová, Anna

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: ? Janoušek (autor)
 • Datum vzniku: 15.1.1991
 • ID záznamu: 38313

Hájíček, Jaroslav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Jaroslav Hájíček (autor)
 • Datum vzniku: 10. 1. 2003
 • ID záznamu: 9694

Pastrnáková, Eva > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Eva Pastrnáková (autor)
 • Datum vzniku: 24. 1. 1992
 • ID záznamu: 20016

Repka, Peter > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Peter Repka (autor)
 • Datum vzniku: 30. 05. 1969
 • ID záznamu: 51260

Kán, František > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Blahopřání
 • Autor: František Kán (autor)
 • Datum vzniku: nedat., říjen 2006
 • ID záznamu: 13650
1 2 3 4 5 > >>