Korespondence    
 1994  
94 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Ponická, Hana > Havlová, Olga

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Hana Ponická (autor)
 • Datum vzniku: 26. 11. 1994
 • ID záznamu: 6836

Žantovský, Michael > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Michael Žantovský (autor)
 • Datum vzniku: 14. 10. 1994
 • ID záznamu: 20800

Hiršal, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Hiršal (autor)
 • Datum vzniku: 28. 3. 1994
 • ID záznamu: 4128

Zhang, Yongjin > Freimanová, Anna

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Yongjin Zhang (autor)
 • Datum vzniku: 10.7.1994
 • ID záznamu: 38240

Havel, Václav + Havlová, Olga > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 7. září 1994
 • ID záznamu: 60128

Freimanová, Anna > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Anna Freimanová (autor)
 • Datum vzniku: 13. července 1994
 • ID záznamu: 60149

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Datum vzniku: říjen 1994
 • ID záznamu: 60150

Havel, Václav + Havlová, Olga > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 7. září 1994
 • ID záznamu: 60151

Bísek, Petr > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Petr Bísek (autor)
 • Datum vzniku: 30. listopadu 1994
 • ID záznamu: 60152

Pozdrav z konference o nezávislé literatuře

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Datum vzniku: 17. listopadu 1994
 • ID záznamu: 60155
1 2 3 4 5 > >>