Korespondence    
 1973  
46 záznamů
1 2 3 4 5

Havel, Václav > Grossman, Jan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 27. 12. 1973
 • ID záznamu: 6542

Havel, Václav > Popkin, Henry

 • Druh dokumentu: Korespondence / Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1.6.1973
 • ID záznamu: 52116

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 27.9.1973
 • ID záznamu: 52153

Havel, Václav > Kohout, Pavel

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 25. 12. [1973]
 • ID záznamu: 32970

Kohout, Pavel > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Pavel Kohout (autor)
 • Datum vzniku: 8. 10. 1973
 • ID záznamu: 33011

Havel, Václav > Hiršal, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 1973
 • ID záznamu: 6455

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1.5.1973
 • ID záznamu: 52094

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 24.6.1973
 • ID záznamu: 52095

Kohout, Pavel > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Pavel Kohout (autor)
 • Datum vzniku: 31. 10. 1973
 • ID záznamu: 33012

Havel, Václav > Kohout, Pavel

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: datováno razítkem 18. 9. 1973
 • ID záznamu: 32963
1 2 3 4 5