Korespondence    
 Václav Bělohradský  
7 záznamů
1

Bělohradský, Václav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Bělohradský (autor)
 • Datum vzniku: 29. 6. 1993
 • ID záznamu: 4036

Bělohradský, Václav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Bělohradský (autor)
 • Datum vzniku: 19. 5. 1984
 • ID záznamu: 11760

Bělohradský, Václav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Bělohradský (autor)
 • Datum vzniku: 11. 3. 1984
 • ID záznamu: 11761

Bělohradský, Václav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Bělohradský (autor)
 • Datum vzniku: 20. 10. 1993
 • ID záznamu: 4038

Bělohradský, Václav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Bělohradský (autor)
 • Datum vzniku: 21. 8. 1993
 • ID záznamu: 4035

Bělohradský, Václav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Bělohradský (autor)
 • Datum vzniku: 8. 4. 1993
 • ID záznamu: 4037

Nápravník, Milan + Bělohradský, Václav + Hvížďalovi > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Bělohradský (autor) / Karel Hvížďala (autor) / Milan Nápravník (autor)
 • Datum vzniku: 28. 12. 1986
 • ID záznamu: 26374
1