Korespondence    
 Tom Stoppard  
19 záznamů
1 2

Stoppard, Tom > Husák, Gustáv

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Tom Stoppard (autor)
 • Datum vzniku: říjen 1981
 • ID záznamu: 54920

Janouch, František > Stoppard, Tom / Stoppard, Tom > Janouch, František

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: František Janouch (autor) / Tom Stoppard (autor)
 • Datum vzniku: 5. 3. 1985 - 12.3.1985, 7.10.1985
 • ID záznamu: 6124

Stoppard, Tom + Joyce, Paul + Rodley, Chris > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Paul Joyce (autor) / Chris Rodley (autor) / Tom Stoppard (autor)
 • Datum vzniku: 13. 6. 1990
 • ID záznamu: 4009

Stoppard, Tom > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Tom Stoppard (autor)
 • Datum vzniku: 25. 2. 1998
 • ID záznamu: 3993

Stoppard, Tom > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Tom Stoppard (autor)
 • Datum vzniku: 27. 10. 1986
 • ID záznamu: 5445

Stoppard, Tom > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Tom Stoppard (autor)
 • Datum vzniku: 27. 10. 1986
 • ID záznamu: 6128

Stoppard, Tom > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Tom Stoppard (autor)
 • Datum vzniku: 22. 12. 1993
 • ID záznamu: 4004

Stoppard, Tom > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Tom Stoppard (autor)
 • Datum vzniku: 17. 5. 1991
 • ID záznamu: 4008

Stoppard, Tom > Janouch, František

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Tom Stoppard (autor)
 • Datum vzniku: 1. 5. 1986
 • ID záznamu: 6126

Stoppard, Tom > Havel, Václav / Stoppard, Tom > Janouch, František

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Tom Stoppard (autor)
 • Datum vzniku: 25. 2. 1985
 • ID záznamu: 6123
1 2