Korespondence    
 Milan Uhde  
16 záznamů
1 2

Telegraf 1994/?, str. 1,3: Dobový ideál a státní bubny

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Korespondence
 • Autor: Milan Uhde (autor)
 • Datum vzniku: 24. 1. 1994
 • ID záznamu: 18678

Uhde, Milan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Milan Uhde (autor)
 • Datum vzniku: 27. 8. 1996
 • ID záznamu: 6898

Havel, Václav > Janouch, František

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Miroslav Červenka (autor) / Václav Havel (autor) / Milan Jungmann (autor) / Petr Kabeš (autor) / Zdeněk Kotrlý (autor) / Eda Kriseová (autor) / Miroslav Kusý (autor) / Sergej Machonin (autor) / Karel Pecka (autor) / Lenka Procházková (autor) / Milan Šimečka (autor) / Milan Šimečka ml. (autor) / Milan Uhde (autor) / Zdeněk Urbánek (autor) / Ludvík Vaculík (autor)
 • Datum vzniku: 1983
 • ID záznamu: 5836

Havel, Václav + Vohryzek, Josef + Šilhánová, Libuše + Kabeš, Petr + Jungmann, Milan + Červenka, Miroslav + Uhde, Milan + Urbánek, Zdeněk + Procházková, Lenka + Dobrovský, Luboš + Machonin, Sergej + Pavlíček, František + Pecka, Karel + Vaculík, Ludvík > Nadace Charty 77

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Miroslav Červenka (autor) / Luboš Dobrovský (autor) / Václav Havel (autor) / Milan Jungmann (autor) / Petr Kabeš (autor) / Ivan Klíma (autor) / Sergej Machonin (autor) / František Pavlíček (autor) / Karel Pecka (autor) / Lenka Procházková (autor) / Libuše Šilhánová (autor) / Milan Uhde (autor) / Zdeněk Urbánek (autor) / Ludvík Vaculík (autor) / Josef Vohryzek (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 80. léta 20. století
 • ID záznamu: 6166

Uhde, Milan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Milan Uhde (autor)
 • Datum vzniku: 25. 11. 1991
 • ID záznamu: 4724

Uhde, Milan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Milan Uhde (autor)
 • Datum vzniku: 14. 8. 1995
 • ID záznamu: 56689

Atlantis > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Milan Uhde (autor)
 • Datum vzniku: 11. 12. 1992
 • ID záznamu: 6899

Uhde, Milan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Milan Uhde (autor)
 • Datum vzniku: 1. 12. 1986
 • ID záznamu: 26355

Uhde, Milan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Milan Uhde (autor)
 • Datum vzniku: 2. 10. 1992
 • ID záznamu: 6896

Uhde, Milan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Milan Uhde (autor)
 • Datum vzniku: 1991
 • ID záznamu: 6897
1 2