Korespondence    
 Kris Dahl  
9 záznamů
1

Dahl, Kris > Reed, Sylvia

 • Druh dokumentu: Smlouva / Korespondence
 • Autor: Kris Dahl (autor) / Sylvia Reed (autor)
 • Datum vzniku: 4. 4. 1990
 • ID záznamu: 58490

Úvod k rozhovoru Lou Reeda s Václavem Havlem

 • Druh dokumentu: Korespondence / Rozhovor
 • Autor: Kris Dahl (autor) / Lou Reed (autor)
 • Datum vzniku: 22. 5. 1990
 • ID záznamu: 61475

Úvod k rozhovoru Lou Reeda s Václavem Havlem

 • Druh dokumentu: Rozhovor / Korespondence
 • Autor: Kris Dahl (autor) / Lou Reed (autor)
 • Datum vzniku: 22. 5. 1990
 • ID záznamu: 58772

Dahl, Kris > Vare, Robert

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Kris Dahl (autor)
 • Datum vzniku: 8. 5. 1990
 • ID záznamu: 58769

Dahl, Kris > Vare, Robert

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Kris Dahl (autor)
 • Datum vzniku: 27. 4. 1990
 • ID záznamu: 58766

Dahl, Kris > Reed, Sylvia+Reed, Lou

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Kris Dahl (autor)
 • Datum vzniku: 27. 4. 1990
 • ID záznamu: 58765

Dahl, Kris > Reed, Sylvia+Reed, Lou

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Kris Dahl (autor)
 • Datum vzniku: 27. 4. 1990
 • ID záznamu: 58768

Dahl, Kris > Vare, Robert

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Kris Dahl (autor)
 • Datum vzniku: 30. 4. 1990
 • ID záznamu: 58767

Dahl, Kris > Reed, Lou

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Kris Dahl (autor)
 • Datum vzniku: 15. 5. 1990
 • ID záznamu: 58770
1