Book Catalogue    
 Jerguš Sivoš  
7 records
1

Od totality k slobode. Nežná revolúcia 1989 = From a totalitarian regime to freedom. The Gentle Revolution 1989

 • Document's type: Book
 • Author: Peter Jašek (Author) / Beáta Katrebová Blehová (Author) / Ondrej Podolec (Author) / Jerguš Sivoš (Author)
 • Publisher: Bratislava : Ústav pamäti národa
 • Date of origin: 2019
 • Record's ID: 57663

V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945-1989

 • Document's type: Book
 • Author: Peter Jašek (Author) / Matej Medvecký (Author) / Jerguš Sivoš (Author)
 • Publisher: Bratislava : Ústav pamäti národa
 • Date of origin: 2012
 • Record's ID: 17421

Following the Footsteps of Iron Felix. The State Security in Slovakia 1945-1989

 • Document's type: Book
 • Author: Peter Jašek (Author) / Matej Medvecký (Author) / Jerguš Sivoš (Author)
 • Publisher: Bratislava : Ústav pamäti národa
 • Date of origin: 2012
 • Record's ID: 17422

Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989

 • Document's type: Book
 • Author: Milan Bárta (Author) / Jan Kalous (Author) / Daniel Povolný (Author) / Jerguš Sivoš (Author) / Pavel Žáček (Author)
 • Publisher: Praha : Ústav pro studium totalitních režimů|Praha : Academia
 • Date of origin: 2017
 • Record's ID: 54048

Bez rozsudku!. Pracovné tábory, sústreďovacie tábory a tábory nútenej práce na Slovensku 1945-1953

 • Document's type: Book
 • Author: Jerguš Sivoš (Author)
 • Publisher: Bratislava : Ústav pamäti národa
 • Date of origin: 2011
 • Record's ID: 17408

1945. Konec války a obnova Československa

 • Document's type: Book / Anthology
 • Author: Milan Bárta (Author) / Jan Dobeš (Author) / František Hanzlík (Author) / Milan Hauner (Author) / Jiří Padevět (Author) / Jan Kalous (Author) / Stanislav Kokoška (Author) / Petr Kopal (Author) / Pavel Kopeček (Author) / Ladislav Kudrna (Author) / Slavomír Michálek (Author) / Michal Plavec (Author) / Jaroslav Rokoský (Author) / Jerguš Sivoš (Author) / Vladimír Srb (Author) / Pavel Zeman (Author) / Tomáš Jakl (Author) / Vít Smetana (Author) / Jan Kalous (Editor) / Pavel Zeman (Editor)
 • Publisher: Praha : Ústav pro studium totalitních režimů
 • Date of origin: 2018
 • Record's ID: 54876

XII. Správa ZNB. Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 1974-1989

 • Document's type: Book
 • Author: Jerguš Sivoš (Editor)
 • Publisher: Bratislava : Ústav pamäti národa
 • Date of origin: 2008
 • Record's ID: 7232
1