1 records
1

Utwory sceniczne

  • Document's type: Drama / Book
  • Author: Václav Havel (Author) / Elżbieta Zimna (Author of afterword) / Andrzej Sławomir Jagodziński (Editor) / Janusz Anderman (Translation) / Irena Bołtuć (Translation) / Andrzej Sławomir Jagodziński (Translation) / Józef Waczków (Translation)
  • Publisher: Varšava : Wydawnictwo Krytyki Politicznej
  • Date of origin: 2016
  • Record's ID: 48710
1