1 records
1

Kreisingerová, Milka > Havel, Václav M. + Havlová, Božena

  • Document's type: Invitation card
  • Author: Milka Kreisingerová (Author)
  • Date of origin: nedat., 40. léta 20. století
  • Record's ID: 54678
1