131 records
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla k vydání faksimile Bible Kralické

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 11.8.1994
 • Record's ID: 38601

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla do katalogu Cena Jindřicha Chalupeckého 1990 - 2000 

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 30.7.2000
 • Record's ID: 38593

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla do reprezentativní publikace o Armádě České republiky

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 28.5.1998
 • Record's ID: 38587

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla pro knihu fotografií velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze z roku 1989

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 8.7.1999
 • Record's ID: 38577

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla pro sborník k svatovojtěšskému mileniu

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author) / Alexandra Brabcová (Translation)
 • Date of origin: 9.4.1997
 • Record's ID: 38573

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla ke knize "Politická filozofie", vybraných projevů a článků Jeho Svatosti dalajlamy

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 4.2.1999
 • Record's ID: 38567

Jedna z možných skic k portrétu

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 1993
 • Record's ID: 16241

Dovětek autora ke knize Ztížené možnosti

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 17. 3. 1985
 • Record's ID: 827

Předmluva k filozofickému sborníku Hostina

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: květen 1985
 • Record's ID: 823

Ediční poznámka ke sborníku Přirozený svět jako politický problém

 • Document's type: Foreword - Afterword
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: červenec 1984
 • Record's ID: 807
1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>