12 records
1 2

Infoch 1978/11, str. 1: Společný dopis obráncům lidských práv ve východní Evropě

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Jiří Bednář (Author) / Václav Benda (Author) / Jiří Dienstbier (Author) / Jiří Hájek (Author) / Václav Havel (Author) / Ladislav Hejdánek (Author) / Anka Kowlaska (Author) / František Kriegel (Author) / Marta Kubišová (Author) / Jacek Kuroň (Author) / Pavel Landovský (Author) / Jan Lityński (Author) / Antoni Macierewicz (Author) / Adam Michnik (Author) / Piotr Naimski (Author) / Jiří Němec (Author) / Zbygniew Romaszewski (Author) / Jaroslav Šabata (Author) / Anna Šabatová (Author) / Vlastimil Třešňák (Author) / Petr Uhl (Author)
 • Date of origin: 11. 10. 1978
 • Record's ID: 11092

Infoch 1978/15, str. 21: Dopis předsedovi vlády L. Štrougalovi

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Jiří Dienstbier (Author) / Ladislav Hejdánek (Author)
 • Date of origin: 9. 12. 1978
 • Record's ID: 11095

Infoch 1979/3, str. 5: Sdělení Charty 77 o zřízení Fondu občanské pomoci

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Václav Benda (Author) / Jiří Dienstbier (Author) / Zdena Tominová (Author)
 • Date of origin: 1. 3. 1979
 • Record's ID: 11096

Paternoster 1983/?, str. 57: Propustit Petra Uhla!

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Otta Bednářová (Author) / Václav Benda (Author) / Jiří Dienstbier (Author) / Václav Havel (Author) / Dana Němcová (Author)
 • Date of origin: 1983
 • Record's ID: 10962

Lidové noviny 1992/?: Pohřbívání v Čechách

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Jiří Dienstbier (Author)
 • Date of origin: 20.11.1992
 • Record's ID: 46286

Lidové noviny 1993/?, str.?: Zemřela Rita Klímová

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Jiří Dienstbier (Author)
 • Date of origin: 31. 12. 1993
 • Record's ID: 16382

Lidové noviny 1991/?, str. ?: Účel nesvětí…

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Jiří Dienstbier (Author)
 • Date of origin: 12. 10. 1991
 • Record's ID: 14854

Infoch 1980/5, str. 5: Poděkování Václava Havla, Václava Bendy a Jiřío Dienstbiera

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Václav Benda (Author) / Jiří Dienstbier (Author) / Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 30. 3. 1980
 • Record's ID: 11103

Mladá fronta Dnes 1992/?: Jak se díváte na oprávněnost požadavku sudetských Němců na vrácení majetku, zkonfiskovaného po roce 1945?

 • Document's type: Press cutting / Interview
 • Author: Jiří Dienstbier (Author) / Franz Neubauer (Author) / čstk (Editor) / išt (Editor)
 • Date of origin: 26.2.1992
 • Record's ID: 42887
1 2