2 records
1

Meeting of the Representatives of the World’s Religions Session; Forum 2000

  • Document's type: Speech
  • Author: Václav Havel (Author)
  • Date of origin: 19. 10. 2003
  • Record's ID: 35423

Vystoupení na setkání zástupců světových náboženství v rámci konference Forum 2000

  • Document's type: Speech
  • Author: Václav Havel (Author)
  • Date of origin: 19. 10. 2003
  • Record's ID: 3789
1