Všechny dokumenty    
 1969    Knihovna Václava Havla - archiv  
132 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Čechy krásné, Čechy mé

 • Druh dokumentu: Audio
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 9152

Univerzita Karlova. Akademický časopis 1969/12, roč. XV, str. 2: Na vnitřní rezistenci je vždycky čas

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Jan Kolář (autor)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 23828

Štefánek, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Štefánek (autor)
 • Datum vzniku: 02. 01. 1969
 • ID záznamu: 51213

Burian, Jarka M. > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Jarka M. Burian (autor)
 • Datum vzniku: 04. 01. 1969
 • ID záznamu: 51182

?, ? > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Datum vzniku: 05. 01. 1969
 • ID záznamu: 51183

Engle, Paul > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Paul Engle (autor)
 • Datum vzniku: 10. 01. 1969
 • ID záznamu: 51185

Huens, Jean Claude > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Jean Claude Huens (autor)
 • Datum vzniku: 10. 01. 1969
 • ID záznamu: 51184

Rybišar, Ladislav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ladislav Rybišar (autor)
 • Datum vzniku: 10. 01. 1969
 • ID záznamu: 51187

Havel, Václav > McNeil Lowry, W.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 14. 01. 1969
 • ID záznamu: 51188

Duconget, Suzanne > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Suzanne Duconget (autor)
 • Datum vzniku: 15. 01. 1969
 • ID záznamu: 51189
1 2 3 4 5 > >>