1 záznamů
1

Mladá fronta Dnes 1993/?, str.?: Kašpar a premiérové derniéry

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
  • Autor: Petr Hruška (autor) / Zdeněk A. Tichý (autor)
  • Datum vzniku: 26. 3. 1993
  • ID záznamu: 16425
1