22 záznamů
1 2 3

Charta 77 a vývoj v roce 1978

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Datum vzniku: nedat., [březen] 1978
 • ID záznamu: 19367

Lidové noviny 1989/4, roč. 2, str. 1: Rozhovor s Václavem Havlem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: duben 1989
 • ID záznamu: 11004

Listy. Časopis československé socialistické opozice: příloha 1983/2, roč. XIII, str. 1-7: Rozhovor s Václavem Havlem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Antoine Spire (autor)
 • Datum vzniku: 3. 4. 1983
 • ID záznamu: 10646

Lidové noviny 1989/4, str. ?: Rozhovor s Václavem Havlem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 17. 4. 1989
 • ID záznamu: 10581

UNESCO Kurýr 1990/?, str. 4-6: O údělu intelektuálů

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: červen 1989
 • ID záznamu: 10588

Kavárna A.F.F.A 1995/4, str. ?: Václav Havel: Interview

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Martin Mejstřík (redaktor)
 • Datum vzniku: listopad 1995
 • ID záznamu: 10605

Respekt 1991/9, str. 4-5: Nebudu druhým Benešem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Petr Janyška (autor) / Ivan Lamper (autor) / Martin Weiss (autor) / Tomki Němec (fotograf)
 • Datum vzniku: 25. 2. 1991
 • ID záznamu: 23879

Sport 1989/3, str. 6-11: Terén, na který nikdy nevstoupím

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan Lamper (autor)
 • Datum vzniku: 3. 9. 1989
 • ID záznamu: 11006

Listy 1989/5, str. 26-27: Bída systému. Rozhovor Václava Havla s Milanem Horáčkem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Milan Horáček (autor)
 • Datum vzniku: 1. 10. 1989
 • ID záznamu: 10587

Respekt 1993/3, str. 9: Ve třetím kole bych mohl být zvolen

 • Druh dokumentu: Rozhovor / Novinový výstřižek
 • Autor: Václav Havel (autor) / Vladimír Mlynář (autor)
 • Datum vzniku: 18. 1. 1993
 • ID záznamu: 5549
1 2 3