Všechny dokumenty    
 Jiří Hájek    slovensky    Eda Kriseová  
2 záznamů
1

Literárny týždenník 1989/?, str. 6-7: Slovo o slove

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Esej
  • Autor: Václav Havel (autor) / Eda Kriseová (autor)
  • Datum vzniku: 8. 12. 1989
  • ID záznamu: 10997

Riport o nežnej revolúcii

  • Druh dokumentu: Kniha
  • Autor: Fedor Gál (autor) / Juraj Groch (autor) / Ivan Hoffman (autor) / Eda Kriseová (autor) / Marián Labuda (autor)
  • Datum vzniku: 1990
  • ID záznamu: 12455
1