22 záznamů
1 2 3

? / ?: Václav Havel a Klaus Juncker

 • Druh dokumentu: Poznámka / Fotografie
 • Autor: Václav Havel (autor) / Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 90. léta
 • ID záznamu: 49170

? / ?: Václav Havel a Klaus Juncker

 • Druh dokumentu: Poznámka / Fotografie
 • Autor: Václav Havel (autor) / Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 90. léta
 • ID záznamu: 49120

Die Verfolgungen

 • Druh dokumentu: Biografie
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 90. léta 20. století
 • ID záznamu: 21423

Havel

 • Druh dokumentu: Poznámky
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 90. léta 20. století
 • ID záznamu: 21398

Havels Werke

 • Druh dokumentu: Předmluva - Doslov / Poznámky / Biografie
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 90. léta 20. století
 • ID záznamu: 21289

Juncker, Klaus > Ducek, David

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 11. 1. 1990
 • ID záznamu: 21088

Juncker, Klaus > Freimanová, Anna

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 22576

Juncker, Klaus > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 16. 1. 1990
 • ID záznamu: 21074

Juncker, Klaus > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 21097

Juncker, Klaus > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 22. 1. 1990
 • ID záznamu: 21035
1 2 3