17 záznamů
1 2

Amor a Psýché

 • Druh dokumentu: Scénář
 • Autor: Bohumil Hrabal (autor)
 • Datum vzniku: jaro 1951
 • ID záznamu: 48118

Barvotisky

 • Druh dokumentu: Poezie
 • Autor: Bohumil Hrabal (autor)
 • Datum vzniku: listopad 1950
 • ID záznamu: 48179

Exposé

 • Druh dokumentu: Povídka
 • Autor: Bohumil Hrabal (autor)
 • Datum vzniku: jaro 1951
 • ID záznamu: 48116

Kouzelná flétna

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Bohumil Hrabal (autor)
 • Datum vzniku: 1989
 • ID záznamu: 5007

Krásná Poldi

 • Druh dokumentu: Povídka
 • Autor: Bohumil Hrabal (autor)
 • Datum vzniku: listopad 1950
 • ID záznamu: 48099

Literární noviny 1965/19, str. 1,2,6,7,11: Chceme se pokusit o malé proroctví

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Anketa
 • Autor: Bohuslav Fuchs (autor) / Václav Havel (autor) / Bohumil Hrabal (autor) / Čestmír Kafka (autor) / Otomar Krejča (autor) / Karel Prager (autor) / Alfréd Radok (autor) / Angelo Maria Ripellino (autor) / Zbyněk Sekal (autor)
 • Datum vzniku: 8. 5. 1965
 • ID záznamu: 23672

Něžný barbar. Pedagogické texty

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Bohumil Hrabal (autor)
 • Datum vzniku: 1975
 • ID záznamu: 7428

Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život 1965/5, roč. 7, str. 16-28: Hodnoty a čas

 • Druh dokumentu: Anketa / Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Adolf Branald (autor) / Miroslav Drozd (autor) / Václav Havel (autor) / Bohumil Hrabal (autor) / Jaroslav Opavský (autor) / Jiří Šetlík (autor) / Ota Šik (autor) / Josef Škvorecký (autor) / Lubomír Sochor (autor) / Pavol Števček (autor) / Ladislav Ťažký (autor)
 • Datum vzniku: květen 1965
 • ID záznamu: 23489

Pražská ironie

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Bohumil Hrabal (autor)
 • Datum vzniku: 1985
 • ID záznamu: 5087

Pražská ironie

 • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
 • Autor: Bohumil Hrabal (autor) / Sergio Corduas (spoluautor) / Jaroslav Kladiva (autor doslovu)
 • Datum vzniku: 1987
 • ID záznamu: 7286
1 2