2 záznamů
1

The Letters of Samuel Beckett; Volume IV: 1966-1989

  • Druh dokumentu: Korespondence / Kniha
  • Autor: Samuel Beckett (autor) / Václav Havel (autor)
  • Datum vzniku: 2016
  • ID záznamu: 49151

Ale snad i pro toto jsme žili, ne?. Výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou. 1985-1989

  • Druh dokumentu: Korespondence
  • Autor: Martin Bútora (autor) / Zora Bútorová (autor) / Alena Miltová (autor) / Miloslav Petrusek (autor)
  • Datum vzniku: 1.1.2016
  • ID záznamu: 53809
1